Skip to content

VVS lærling løn

Søg efter et VVS job nemt og hurtigt her

Hvis du overvejer at gå i lære som VVS’er, er det meget naturligt at have et ønske om at vide, hvordan din løn kommer til at se ud. I denne forbindelse er du heldig, at der er en overenskomst på området. Det gør det nemlig ganske nemt at finde svar på dette.

Når du bliver ansat som VVS-lærling, er du nemlig sikker på, at din løn kommer til at følge denne overenskomst. Derfor er det også kutyme, at der gives den samme VVS lærling løn alle steder. Enkelt steder kan den dog være højere, hvilket som regel vil være forårsaget af tillæg.

Sådan er lønnen for VVS-lærlinge

Som der er givet udtryk for herover, så er der en overenskomst på området. Derfor er det den, der er afgørende for, hvad en lærlingeløn VVS lyder på. Vær dog opmærksom på, at denne overenskomst bliver genforhandlet og opdateret med jævne mellemrum.

Den seneste overenskomst dækker over de følgende satser for VVS-lærlinge:

  • 1. læreår: 69,20 kr. pr. time

  • 2. læreår: 80,25 kr. pr. time

  • 3. læreår: 100,15 kr. pr. time

  • 4. læreår: 115,15 kr. pr. time

  • 5. læreår: 126,45 kr. pr. time

Her er det også værd at nævne, at der gives en anden VVS lærlinge løn, hvis der er tale om en voksenlærling. I denne forbindelse vil lønnen lyde på 127,10 kr. allerede fra første læreår.

Du får også betaling for overarbejde

Det skal naturligvis også nævnes, at du som lærling har krav på betaling for overarbejde. Hvis du arbejder over, kan du se frem til at få en betaling på 41,80 kr. for 1. og 2. time. Hvis du har mere end to timers overarbejde, er tillægget på 91,30 kr.

Sidstnævnte tillæg gives også, hvis der er tale om udkald uden for den daglige arbejdstid. Ligeledes skal det også gives på fridage, helligdage og i weekender.